Pályázat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Balmazújváros Város Önkormányzata a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint az egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet alapján 

pályázatot hirdet 
a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár intézményvezetői  
munkakör betöltésére. 

A pályázatot meghirdető szerv:    
Balmazújváros Város Önkormányzata (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) 

Betöltendő munkakör: intézményvezető  

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 5 év határozott időre szól. A megbízás Mt. 45. § (5) bekezdése alapján 3 hónap próbaidő kikötésével történik.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év

A munkavégzés helye: Lengyel Menyhért Városi Könyvtár (4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 1.)

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása és ellátása a vonatkozó jogszabályok, az intézmény alapító okirata, a belső szabályzatok, és a fenntartó rendelkezései szerint.

Munkabér: az Mt. rendelkezései alapján, a felek közti megegyezés szerint.

Pályázati feltételek: 
- magyar állampolgárság
- cselekvőképesség
- büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
- szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség
- KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret
- végzettségének, szakképzettségének, valamint az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban eltöltött legalább 5 év szakmai gyakorlat
- államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolása, ennek hiányában annak vállalása, hogy az intézményvezetői munkakör betöltését követő két éven belül a képzés elvégzését igazolja.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent: vezetői tapasztalat

A pályázat tartalmi követelménye: 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
- a pályázó szakmai életrajzát,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,
- a felsőfokú végzettséget igazoló okirat másolatát, további követelmények igazolására vonatkozó okiratok másolatát,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázat anyagát az eljárásban részt vevők megismerhetik, illetve az abban foglalt személyes adatainak a pályázati kiírással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 15.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 15.

A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálást követően azonnal

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen Hegedüs Péter, Balmazújváros Város Polgármestere részére.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázókat a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság hallgatja meg. A munkáltatói jogkör gyakorlója a bizottság véleménye alapján a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül dönt.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázatról további információt nyújt: Fényi Imréné titkársági osztályvezető (52/580-102)


Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .