Általános gyűjtemény

Könyvtárunkban továbbra is az állományt döntő részét, a klasszikus gyűjtőkörbe és elsődleges profilba jelenleg is tartozó, papír alapú könyvek alkotják. Mind elsődleges információforrások szolgálják az ismeretszerzést és a szórakozást, de fontos részét képezik az olvasóvá nevelésnek is.

Az utóbbi években az állomány növekedése lassabb ütemben folyik, mint a kezdetekben. ám a 2017. évi statisztikai adatok alapján a könyvtár állománya, megközelíti a 84.000-et, ebből a összes könyvek és a tékázott folyóiratok száma összesen: 76.349 db dokumentum melynek 98%-a kölcsönözhető.


Összesen 122 féle kurrens folyóirattal rendelkezett a könyvtár 2017-ben

 • 168 óra
 • Addiktológia
 • Állattenyésztők lapja
 • Balmazújváros
 • Családi lap
 • Család, gyermek, ifjúság
 • Debreceni szemle
 • Édes anyanyelvünk
 • Élet és Irodalom
 • Élet és Tudomány
 • Esély
 • Európai utas
 • Figyelõ
 • Filmvilág
 • Fórum
 • Fürge Újjak
 • Hajdú-Bihari Napló
 • Horgászvilág
 • HVG
 • Ifjúsági Magazin
 • Jel-kép
 • Korunk
 • Könyv, könyvtár, könyvtáros
 • Könyv és nevelés
 • Könyvtári figyelõ
 • Könyvtári levelezõ lap
 • Közgazdasági szemle
 • Köznevelés
 • Kritika
 • Kultúrális közlöny
 • Lakáskultűra
 • Magyar Burda
 • Magyar Hírlap
 • Magyar Konyha
 • Magyar Közlöny
 • Magyar Nemzet
 • Módszertani közlemények
 • Moldvai Magyarság
 • Mozgó Világ
 • Művelődés
 • National Geographic
 • Nõk Lapja
 • Nyugdíjasok magazinja
 • Óvodai nevelés
 • ÖKO
 • Õstermelõ
 • Pedagógia szemle
 • Praktika
 • Rubicon
 • Sikeres Nõk
 • Sportpiac
 • Story
 • Századok
 • Székelyföld
 • Szép házak
 • Tánc
 • Tanító
 • Természet Búvár
 • Természet világa
 • Természetgyógyász
 • Világgazdaság
 • Wellness 

A Nemzeti Kultúrális Alap támogatásával

 • 2000
 • Alföld
 • Bárka
 • Életünk
 • Forrás
 • Hitel
 • Holmi
 • Jelenkor
 • Kalligram
 • Kortárs
 • Látó
 • Magyar Napló
 • Mozgó Világ
 • Műhely
 • Nagyvilág
 • PRAE
 • Szépirodalmi folyóirat
 • Tiszatáj
 • Új forrás
 • Vigilia

Arhivált folyóiratok

Az elmúlt 35 éveben a következõ folyóirataink kerültek arhiválásra.

 • Alföld : 1954-2006
 • Balmazújváros : 1987 – 2006
 • Béke és szocializmus : 1960 – 1989
 • Debreceni szemle : 1981 , 1985, 1987, 1998-2000
 • Élet és Irodalom : 1976 – 2006
 • Élet és tudomány : 1969 – 2000
 • Életünk : 1971 – 1979
 • Édes anyanyelvünk : 1997 – 2001
 • Esély : 1997 – 2003
 • Filmkultúra : 1960 – 2001
 • Fotó : 1968 – 1989
 • Hajdú-Bihari Napló : 1963 – 2006
 • Helikon : 1964 – 1993
 • História : 1980 – 2000
 • Honismeret : 1984 – 1993
 • Irodalomtörténet : 1980 – 2000
 • Irodalomtörténeti közlemények : 1995 – 2000
 • Jelenkor : 1964 – 2000
 • Jelkép : 1984 – 2001
 • Kortárs : 1963 – 2000
 • Korunk : 1980 – 1981
 • A könyv : 1961 – 1970
 • Könyv és nevelés :
 • Könyvtári figyelõ : 1962 – 2002
 • Könyvtári levelezõ 1991 – 2003
 • Könyvtáros : 1961 – 2003
 • Közgazdasági szemle : 1984 – 2003
 • Köznevelés : 1983 – 2000
 • Kritika : 1963 – 2001
 • Kultúra és közösség 1983 – 1991
 • Látóhatár : 1967 – 1992
 • Liget : 1990
 • Magyar Dukumentáció : 1977 – 1991
 • Magyar filozófiai szemle :
 • Magyar folyóiratok repertóriuma : 1964 – 1977
 • Magyar Könyvszemle :
 • Magyar filozófiai szemle : 1968 – 1992
 • Magyar könyvszemle : 1964 – 1995
 • Magyar közlöny : 1979 – 1997
 • Magyar nemzeti bibliográfia idõszaki kiadványok repertóriuma : 1978 – 2000
 • Magyar nemzeti bibliográfia könyvek bibliográfiája : 1964 – 2001
 • Magyar Nyelvõr : 1975 – 1993
 • Magyar zenemûvek bibligráfiája : 1970 – 1992
 • Mozgó világ : 1979 – 2002
 • Multunk : 1991
 • Munkaügyi közlöny : 1985 – 1991
 • Mûvelõdési közlöny : 1970 – 1997
 • Muzsika : 1975 – 1989
 • Mûvészet : 1967 – 1994
 • Nagyvilág : 1963 – 2001
 • Nemzetközi Szemle : 1967 – 1988
 • Népmûvelés : 1967 – 1989
 • Népszabadság : 1963 – 2003
 • Óvodai Nevelés : 1984 – 2003
 • Pártélet : 1974 – 1989
 • Párttörténeti közlemények : 1975 – 1991
 • Pedagógiai szemle : 1984 – 1995
 • Új pedagógiai szemle : 1998 – 2003
 • Pszichológia : 1984 – 1994
 • Rubikon : 1998 – 1999
 • Századok : 1968 – 1998
 • Szociológia : 1984 – 1990
 • Szovjet irodalom : 1978 – 1989
 • Társadalmi szemle : 1959 – 1997
 • Társadalomkutatás : 1983 – 1991
 • Búvár : 1970 – 2000
 • Természet világa : 1988 – 2001
 • Tiszatáj : 1965 – 2002
 • Új írás : 1965 – 1991
 • Univerzum : 1970 – 1976
 • Valóság : 1966 – 2000
 • Világosság : 1965 – 2001
 • Világpolitikai dokumentáció : 1977 – 1992
 • Lakáskultúra
 • Burda
 • Szépházak