A LENGYEL MENYHÉRT VÁROSI KÖNYVTÁR OLVASÁST NÉPSZERŰSÍTŐ RENDEZVÉNYSOROZATÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA

Kedvezményezett neve: Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

Projekt címe: A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár olvasást népszerűsítő rendezvénysorozatának megvalósítása

Projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00741

Támogatás összege: 3 267 650 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Tervezett befejezési dátum: 2020. november 30.

A PROJEKT BEMUTATÁSA:

A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Támogatói Okiratát 2020. június 10-én léptette hatályba a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága a Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva megnevezésű felhívás alapján.  

A beruházás teljes összege bruttó 3 267 650.- Ft, melynek 100%-a vissza nem térítendő támogatási összeg.

A könyvtári szolgáltatások elérhetősége a babák és kisgyermekek számára kiemelkedő fontosságú. A korai mentális fejlődéssel kapcsolatos kutatások szerint nagy hatással van a babák és kisgyermekek beszédfejlődésére és nyelvelsajátítására, ha beszélnek hozzájuk, énekelnek és olvasnak nekik. A gyermekek környezete jelentősen hozzájárul az olvasást előkészítő készségek fejlesztéséhez. A családoknak szüksége van arra, hogy hozzáférjenek a könyvtárak eszköztárához. A könyvtárral való korai ismerkedés megadja azt a biztonságérzetet, hogy ne féljünk segítséget kérni, ott kérdéseinkre választ lehet kapni. 

A gyermekeket és szüleiket bátorítani kell, hogy már korai életéveikben is kezdjék el látogatni a könyvtárat. Ha programok széles kínálatát tárjuk városunk lakosai elé, aminek részeseivé vállnak, akkor megtapasztalhatják, hogy a könyvtár egy olyan hely, ahol szívesen látják őket. Családias, meghitt, játékos, mesés, befogadó, információ gazdag, interaktív, élményközpontú közösségi tér is egyben. A mondókák, a ringatók, a mesedélelőttök, a könyvtárórák, kézműves foglalkozások, könyvtári gyermekpályázataink mellett a projektben szereplő, megvalósítandó rendezvények igazán színessé varázsolhatnák intézményünk mindennapjait. Az eddigi bevált próbálkozásaink szűkös anyagi korlátok közé szorítva működnek. Pénzügyi forrás növeléssel színesebb, gyermekközpontúbb, fejlesztőbb eszközparkot tudnánk biztosítani az érdeklődők számára újdonságként, pl. matatófal.

Az elmúlt évben, havi rendszerességgel megtartott találkozások megvalósultak, de az ott felhasznált ötletek, fejlesztő játékok, mind-mind saját kézművesség alapján készültek, egyszer használatos eszközként funkcionáltak.

A 2019-es év is azt bizonyítja, hogy van igény városunkban a kismamák és babák könyvtári Tücsökringató foglalkozásaira. Minőségi előrelépést jelentene, ha új eszközökkel segíthetnénk a babák beszéd és finommotorika fejlődését. A családok az otthoni környezetből kiszakadván tapasztalhatják meg a későbbi társas kapcsolatok nehézségeit, örömeit. Akik rendszeres látogatói programjainknak, elmondják, hogy gyermekeik nyitotattabbak az új ingerek befogadására.

Ez a nyitottság jellemzi az óvodás-, iskolás korosztályt is, erről minden alkalommal tanúbizonyságot tesznek, amikor egy-egy foglalkozásunkra, rendezvényünkre ellátogatnak. Minden egyes Élménylabor vagy író-olvasó találkozó megmozgatja a gyermekek  fantáziáját, könyvkölcsönzési kedvük megnő, szívesen jönnek el máskor is hozzánk. Ez még inkább megfigyelhető a hátrányos helyzetű, illetve sérült könyvtárhasználóink esetében, akik az őket ért ingerekre még intenzívebben reagálnak. 

Számos új ötletünk van, amivel a fiatal korosztályt megcéloznánk így például olyan tanórán kívüli foglalkozásokat tartanánk, melyeken a 3 D-s nyomtatással ismerkedhetnének meg a diákok. Kézzel fogható közelségbe kerülne a modern technika ezen vívmánya, ami még városunk egyik intézményében sem terjedt el, de véleményünk szerint a gyermekeknek nagy élményt jelentene az eszköz megismerése.

Terveink között szerepel pályaválasztást megkönnyítő előadások, bemutatók szervezése is. Köztudott, hogy egyre nagyobb veszélyt jelent az egyes szakmák eltűnése annak ellenére, hogy igen nagy szükség lenne rájuk. Éppen ezért több szakma képviselőjét kérnénk fel, hogy a pályaválasztás előtt álló diákoknak hivatásukról, munkájukról beszéljenek megismertetve azok nehézségeit és szépségét is.

Hisszük azt, hogy egy jó szakma is ér annyit, mint egy diploma és bízunk benne, hogy az általunk szervezett előadások megkönnyíthetik a fiatalok döntését. 

Az idősebb korosztály könyvtári programjairól sem szeretnénk elfeledkezni, hisz a mai rohanó világban üde színfolt lehet egy kellemes beszélgetés, akár karnyújtásnyira a szeretett előadótól, kedvenc könyvünk írójától. Fontos, hogy ingyenesen látogatható rendezvényeket szervezünk a város lakosai számára, így bárki számára elérhetővé válnak programjaink. Fontos visszaigazolás számunkra, hogy olvasóink évek múlva is szívesen visszaemlékeznek ezekre a találkozókra. Természetesen ezen rendezvények sikeréhez nélkülözhetetlen a technikai eszközök kifogástalan minősége is, legyen szó hangosításról, kivetítésről, digitális dokumentációk elkészítéséről.

Úgy véljük, hogy a pályázatban megjelölt eszközök javítanák rendezvényeink minőségét és használóink megelégedésére szolgálnak.

A projekt által érintett célcsoport(ok):

A projekt keretében megrendezésre kerülő rendezvényekkel több célcsoport elérését is megcéloztuk. Az első célcsoportot a bölcsődések és óvodások alkotják, akik részére mesedélelőttöket, gyerekeknek szóló rendezvényeket szerveznénk.

Ezen belül konkrét célcsoportot alkotnak a „Tücsökringató”-ba járó kismamák, akik számára hasznos előadásokat szeretnénk szervezni. Alkalmanként minimum 20 családot tervezünk megszólítani foglalkozásainkkal. A 2019-es év is azt bizonyítja, hogy van igény városunkban a kismamák és babák könyvtári Tücsökringató foglalkozásaira. Minőségi előrelépést jelentene, ha új eszközökkel segíthetnénk a babák beszéd és finommotorika fejlődését. Valamint olyan előadókat is szeretnénk meghívni, akik olyan programokat tudnának tartani, amikhez a mi dolgozóinknak nincs képzettsége- pl. zenés foglalkozás, egészségügyi előadás.

Az ezt megelőző években nagyon sok óvodás csoportot fogadtunk. Számukra különböző témakörökben játékos foglalkozásokat szerveztünk: pl. népszokásokhoz, világnapokhoz kapcsolódóan. Gyermekkönyvtári állományunk népszerű köteteinek íróival szívesen találkozik gyermek és felnőtt egyaránt. Egy alkalommal akár 3 óvodai csoportot (60-70 fő) is tudunk fogadni. 

A második célcsoportot az általános iskolások és a középiskolások alkotják, akik számára játékos programokat és ismeretterjesztő foglalkozásokat tartanánk. Ők azok, akik már meglehetősen a számítástechnika világában élnek, éppen ezért tartjuk fontosnak, hogy ebből a virtuális világból programjainkkal kiszakítsuk őket. Törvény szabályozza a gyerekek kötelező iskolában tartózkodását, ami még jobban megnehezíti azt, hogy a gyerekek a könyvtárba eljussanak, éppen ezért az ilyen jellegű rendezvények tanítási időben zajlanának, egy-egy alkalommal akár 2 osztály részvételével (60fő).

Hasonló foglalkozásokat tartanánk különböző módszerekkel a speciális igényű helyi gyerekeknek is. Városunkban működik az Angyalliget Közhasznú Alapítvány autisták lakóotthona, illetve az általános iskola eltérő tantervű tagozata és a nagyháti Idősek Otthona és Értelmi Fogyatékosok Rehabilítációs Intézete is. Számukra mindig nagy élményt nyújt egy-egy kiscsoportos foglalkozás. 

A harmadik célcsoportba tartoznak a felnőtt könyvtárhasználók, számukra író-olvasó találkozókat kívánunk rendezni. Olvasóink szívesen látják a helyi írókat, illetve a helyismereti témával foglalkozó írókat, előadókat is, mindemellett egyértelműen látszik, hogy az országosan ismert szerzők előadásaira sokkal többen ellátogatnak. Az elmúlt években azonban anyagi források hiányában kevesebb ilyen rendezvényt tudtunk megszervezni, mint amennyire igény lett volna. Tapasztalataink szerint ráadásul ezen rendezvényeink látogatói közül nagy számban kerülnek ki a későbbi könyvtárhasználóink, hiszen gyakran az ilyen programokra olyanok is eljönnek, akik addig még nem is jártak a könyvtárban.A projekt tervezett befejezési határideje: 2020. november 30.