A Magyar tudomány ünnepe

Az országgyűlés a 2003. évi XCIII törvénnyel november 3-át – azt a napot, amelyen 1825-ben Széchenyi István birtokainak 1 évi jövedelmét Magyar Tudós Társaság alapításának céljára felajánlotta, és ezzel lehetővé tette a Magyar Tudományos Akadémia megalapítását – a Magyar Tudomány Ünnepévé nyilvánította.
Magyar Tudományos Akadémia 2019 novemberében 16. alkalommal rendezi meg a hazai tudományos élet kitüntetett eseményét, a „Magyar Tudomány Ünnepe 2019” című országos és határon túli programsorozatot, amelynek idei mottója: „Értékteremtő tudomány”.

Az idei rendezvénysorozat kitüntetett célja: felhívni a figyelmet arra, hogy támogató környezetben valamennyi tudományterület megteremti – egy nemzet jólétét szolgálva, nemzeti kincseit gyarapítva – azt az értéket, amely annak megfelelő helyén hasznosul, és ezek az értékek természetükből adódóan más módon mérhetőek. A programsorozat foglalkozik azzal a jelenséggel, hogy több tudományterületen paradigmaváltás megy végbe napjainkban, valamint hangsúlyozza a kutatási eredmények felelős interpretálását. Az idei mottó felhívja a figyelmet a kutatói pálya vonzerejére is, és a kutatómunkát mint hivatást hirdeti a felnövekvő generációk számára.

MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE – 2019. ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ

2019. november 27. (szerda) 14.00

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

(Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 1.)

A vendégeket köszönti:

Hegedűs Péter
Balmazújváros város polgármestere

Az ünnepséget megnyitja:

Molnárné Nemes Margit
a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár vezetője

Előadás tart:

Dr. Kátai János
egyetemi tanár
a Hajdú-Bihar Megyei TIT elnöke

MEGÚJÍTHATÓ TERMÉSZETI ERŐFORRÁSUNK: A TERMŐTALAJ

címmel.