Citera kiállítás

Tar Csilla Eszter Debrecenben született 1990-ben. Balmazújvároson töltötte gyermekéveit, és csak tanulmányai szólították el más városokba. Nagyapja, és nővére szeretette meg vele a citerát. Mindketten tanítgatták is otthon citerázni, majd a helyi zeneiskolában 8 évesen kezdett el a hangszeren tanulni. Ez a szerelem a Nyíregyházi Egyetem népzene szakának elvégzéséig vezette. Elérte célját: citeratanár lett.

A citerák gyűjtésével 2019 óra foglalkozik mélyebben. ifj. Vígh Sándor pocsaji citerástalálkozón látott citeragyűjteménye olyannyira lenyűgözte, hogy ennek hatására kezdett el ő is beszerezni régebbnél-régiesebb citerákat. 2020-ig összegyűjtött citeráiról (21 db) tanulmányt is készített a Magyar Néprajzi Társaság Tradíció Pályázatára, melyet a zsűri nagyon jó-nak értékelt, és elhelyezte a Magyar Néprajzi Múzeum Ethnológiai Archívumában. Ezáltal kutathatóvá vált.

Jelenleg a Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti Iskola citeratanára. Diákjainak előszeretettel mutatja meg a hangszer csínját-bínját, az együtt éneklés és zenélés örömét, a hagyományos, nyomós játékmódot, a tánc alá való muzsikálást. Emellett citeraóráit is – érthető módon – színesíti gyűjteménye 1-1 darabjának bemutatásával. Fontosnak tartja a helyi hagyományok átadását, ezáltal növendékei Fésüs István (nagyapja) balmazújvárosi értékőrző citerás játékmódjával is megismerkedhetnek. Nagyapja citeramuzsikájáról írt tanulmányát szintén díjazták – az előbb említett pályázaton – kiváló fokozattal.

Célja egy citeramúzeum létrehozása szülőföldjén annak érdekében, hogy szemléletesen be tudja mutatni egy állandó helyen a most már 92 darabos gyűjteményét. Gyűjteményben megtalálhatóak a négy citeratípus által képviselt konstrukciójú hangszerek, nagy számban vannak viszont Balmazújvároson készült citerák is. Sok helyről ajándékba is kap citerát. Hangszereit általában az internetes piacokon szerzi be, s mindig kér róluk információkat, mely tudományos munkájához elengedhetetlen. Ahogy mondani szokta, és az évek alatt a sokféle citera láttán helytálló a szólás átfogalmazása:

Ahány ház, annyi citera.