Általános Gyűjtemény
Annak érdekében, hogy minél jobban találkozzanak az olvasóink információs igényei a könyvtár beszerzéseivel, a ehetőségeinkhez képest igyekszünk minél teljesebb és szélekörű gyűjtést folytatni. Így a teljességre való törekvéssel gyűjtendő klasszikus magyar alkotók munkái (műfajra való tekintet nélkül) mellett a klasszikus és mai külföldi szerzők jelentős művei is az állományba kerülnek. De emellett megtalálhatóak a kortárs magyar szépirodalom, gyermekeknek szóló szépirodalom, szórakoztató szépirodalom, a lektűr irodalom is. A könyvtár szakirodalom tekintetében elsősorban az ismeretterjesztő irodalom gyűjtésére specializálódik, de valamennyi szakterületen törekszik néhány az adott ismeretágat reprezentáló tudományos igényű összefoglaló munka beszerzésére is.
 
 
 
A könyvtár állományába azonban nemcsak a könyvek tartoznak, hanem elektronikus kiadványok és néhány speciális gyűjtőkör is kapcsolódódik hozzá.
  Audiovizuális dokumentumok.
A hagyományos könyvtári dokumentumok mellett évtizedek óta zajlik az egyéb információhordozók gyűjtése is. Annak érdekében, hogy az olvasóink speciális igényeit segíteni tudjuk a bakelitlemezektől és diafilmektől kezdve a DVD-n és számítógépes játékszoftverekig széles skálát biztosítunk az érdeklődőknek. A szórakozás mellett azonban az tudás alapozásában, támogatásában is szerepet kap a gyűjtemény, ezáltal is segítve mind az oktatói oldal képviselőit, mind a tanulásban résztvevőket.
 
  Önkormányzati anyagok.
A könyvtár 1990-óta nem tárolja elkülönítetten mindazokat az önkormányzati anyagokat, melyek a város működésével függnek össze. Ide tartoznak Balmazújváros város önkormányzatának testületi anyagai, jegyzőkönyvei, a testületi űlésekről készített archivált TV adások. Az itt tárolt dokumentumok szabadon hozzáférhetőek.
 
  Helyismereti gyűjtemény.
A helyismereti gyűjtemény tartalmazza azokat a különböző dokumentumtípusokat, amelyek tartalmukban Balmazújvárosra és a balmazújvárosi személyekre vonatkozó ismereteket hordoznak és a helyben ill. helyi szerzőtől megjelent műveknek , helyi kiadványoknak, helyi újságoknak, és a helyi TV adásainak összességét. Azokat a személyeket értjük helyinek, akik itt születtek, éltek és tevékenykedtek vagy itt születtek, de máshová elkerülve elismerést szereztek szülővárosuknak. Kiegészül a kör azokkal, akik életüknek csak egy részét töltötték itt, de aktívan részt vettek a település életében.
 
  Folyóiratok

Általános Gyűjtemény Általános Gyűjtemény


A Könyvtár részletes állománygyarapításáról bővebben a gyűjtőköri szabályzat rendelkezi